Program promocji twórczości dzieci i młodzieży “PRO ARTE” – konkursy organizowane przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Program promocji twórczości dzieci i młodzieży “PRO ARTE” – konkursy organizowane przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Program promocji twórczości dzieci i młodzieży “Pro Arte” jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.

Jego celem jest edukacja, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim jest organizatorem następujących konkursów w ramach kategorii:

  • Lubuski Konkurs Plastyczny  – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki;
  • Lubuski Konkurs Fotograficzny – przeglądy powiatowe i finał wojewódzki.

Zachęcamy do udziału w programie PRO ARTE każdego, kto działa w placówce oświatowej lub kulturalnej i chciałby zaprezentować się szerszej publiczności.

Szczegółowe informacje na stronie:

Źródło: Muzeum Lubuskie

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji