“Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej” – kurs online

“Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej” – kurs online

Zachęcamy bibliotekarzy do udziału w kursie pt. “Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej” organizowanym przez Bibliotekę Narodową. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wytycznymi Biblioteki Narodowej dotyczącymi opracowania różnych typów dokumentów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów gromadzonych w bibliotekach szkolnych – podręczników, programów i materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, a także zbiorów na nowoczesnych nośnikach (e-booków, publikacji w zdalnym dostępie itp). Zajęcia będą okazją do wspólnego ćwiczenia tworzenia opisów bibliograficznych, a także rozwiązania bieżących problemów dotyczących opracowania zbiorów bibliotecznych w pracy codziennej uczestników. Szkolenie nie będzie się odnosiło do wprowadzania danych bibliograficznych w jakimkolwiek systemie bibliotecznym, ze względu na wykorzystywanie przez biblioteki różnych systemów.

Uczestnicy zapoznają się z uniwersalnym schematem opracowania zbiorów, który wykorzystuje się w każdym systemie.

Uczestnicy powinni mieć podstawowe przygotowanie bibliotekarskie i ogólną znajomość występujących w opisie bibliograficznym stref. Nie muszą znać szczegółów ich stosowania.

Kurs będzie realizowany od 14 września do 16 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/opracowanie-formalne-zbiorow-bibliotecznych-wedlug-aktualnych-wskazan-biblioteki-narodowej-kurs-online-2/

Źródło: BN

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji