Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025. Wsparcie finansowe również dla przedszkoli.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025. Wsparcie finansowe również dla przedszkoli.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Tym razem wsparciem finansowym objęte zostały również przedszkola. Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego.

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza do skorzystania z konsultacji i pomocy w pisaniu wniosku. Oferujemy również współpracę przy realizacji działań w zakresie animacji i promocji czytelnictwa wśród najmłodszych.

Osoba do kontaktu:
Anna Giniewska: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl, tel. 95/721 61 35, 509 517 206

Więcej informacji na stronach:

Źródło: www.gov.pl

Aktualności

Świat na niebiesko i różowo

Kilkadziesiąt prac namalowanych przez wychowanków i uczniów czterech placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim, oglądać można od 27 marca 2023

Więcej informacji