Mieczysław Miszkin, nauczyciel i dziennikarz

Mieczysław Miszkin, nauczyciel i dziennikarz

Mieczysław Miszkin, nauczyciel i dziennikarz, jest bohaterem prezentacji multimedialnej, którą można obejrzeć na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej. W listopadzie 2020 miało się odbyć spotkanie poświęcone jego pamięci, ale ze względu na pandemię zostało przełożone na przyszły rok.

W 2011 roku w Bibliotece Pedagogicznej zainaugurowano cykl imprez upamiętniających nieżyjących już, legendarnych lubuskich nauczycieli. Bohaterką pierwszego spotkania była Teresa Kostrzewska-Przanowska, nauczycielka, poetka, działaczka społeczna.  Kolejne imprezy były poświęcone:  Witoldowi Karpyzie, nauczycielowi, harcerzowi, regionaliście, Antoniemu Kanteckiemu, nauczycielowi i historykowi oświaty, Władysławowi Klimkowi, pedagogowi, naukowcowi, społecznikowi, Jadwidze Zasadzie, legendarnej pionierce gorzowskiego harcerstwa, Januszowi Hrybaczowi, nauczycielowi, człowiekowi wielu pasji,  Zbigniewowi Cierkońskiemu, nauczycielowi i pionierowi gorzowskiego szkolnictwa,  Piotrowi Frankowowi, nauczycielowi, historykowi, miłośnikowi Gorzowa i Kresów, Stefanii Jodko oraz Genowefie i Marianowi Rzeźniczkom, pionierom gorzowskiego szkolnictwa i założycielom rodów nauczycielskich, Marii Rohozińskiej, lubuskiej nauczycielce i pionierce.  W 2019 roku wspominano Annę Makowską-Cieleń, gorzowską nauczycielkę, regionalistkę i animatorkę życia kulturalnego.  Na listopad 2020 rok zaplanowano spotkanie  upamiętniające Mieczysława Miszkina, ale ze względu na pandemię  odbędzie się  w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Na naszej stronie w zakładce Dzieje Oświaty Gorzowskiej – Sylwetki zasłużonych pedagogów zapoznać się  można z relacjami ze spotkań i biogramami legendarnych pedagogów. 

Hanna Ciepiela

  • Życiorys Mieczysława Miszkina [pobierz]

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji