Metodycy i muzealnicy razem

Metodycy i muzealnicy razem

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny od wielu lat współpracuje z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta.  W poniedziałek, 16 listopada 2020 roku obie instytucje postanowiły sformalizować  te działania i podpisały porozumienie

– Dzięki  naszej współpracy z muzeum, a także z teatrem, biblioteką udaje się wprowadzać uczniów  świat kultury, ale nie tej kultury „wielkiej” znanej z programów telewizyjnych, Internetu, ale naszej, regionalnej  – mówił  Jerzy Kaliszan, dyrektor WOM-u  w „Radiu Zachód”.

Porozumienie dotyczy   wspólnych  działań  w sferach edukacji, kultury, nauki.  Więcej informacji:

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji