Konferencje przedmiotowo-metodyczne sierpień-wrzesień 2023

Konferencje przedmiotowo-metodyczne sierpień-wrzesień 2023

Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek lubuskich na konferencje przedmiotowo-metodyczne, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem. Zob. harmonogram.

Rejestracja na konferencje: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=69

Aktualności

Więcej informacji