Konferencja: „Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Konferencja: „Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim Elżbieta Rostkowska zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych z miasta Gorzowa Wielkopolskiego na konferencję:

Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Konferencja, która odbędzie się w dniach 11-13 września 2024 r. w Toruniu, wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa, jakim jest Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Szczegóły:

  • organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim,
  • osoba odpowiedzialna: konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, Pracownia Technologii Informacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim,
  • miejsce: Toruń 11-13.09.2024 r.
  • ilość miejsc: 80,
  • koszt: 1300,00 zł,
  • podczas rejestracji będą wymagane specjalne dane, które zostaną wykorzystane do wystawienia faktury.

 

Informacji na temat konferencji udziela Emil Błaszkowski – 667 659 345.

 

zeskanuj kod QR do formularza

Link do zapisów na konferencje: [formularz]

Program konferencji: [pobierz]

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji