Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Zachęcamy do odwiedzania lekturoteki Biblioteki Pedagogicznej, gdzie zamieszczane są materiały dedykowane nauczycielom oraz ich uczniom. To gotowe karty pracy przygotowane do konkretnych lektur, quizy i testy internetowe sprawdzające wiedzę z lektury oraz prezentacje multimedialne przybliżające uczniom tematy poruszane w trakcie pracy z książką.

Link do całej kolekcji materiałów: https://wakelet.com/@pedagogiczna

Aktualności

Ania bije rekordy

Anna Giniewska, nauczyciel bibliotekarz z gorzowskiej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, otrzymała Wyróżnienie Specjalne w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w

Więcej informacji