Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Zachęcamy do odwiedzania lekturoteki Biblioteki Pedagogicznej, gdzie zamieszczane są materiały dedykowane nauczycielom oraz ich uczniom. To gotowe karty pracy przygotowane do konkretnych lektur, quizy i testy internetowe sprawdzające wiedzę z lektury oraz prezentacje multimedialne przybliżające uczniom tematy poruszane w trakcie pracy z książką.

Link do całej kolekcji materiałów: https://wakelet.com/@pedagogiczna

Aktualności

Pierwsza edycja konkursu AleMózgi!

Zachęcamy udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu AleMózgi! Poznaj fascynujący świat matematyki, informatyki i programowania, korzystając z nowoczesnej platformy. AleMózgi to konkurs matematyczno-informatyczny, który nie wymaga wiedzy

Więcej informacji