Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Zachęcamy do odwiedzania lekturoteki Biblioteki Pedagogicznej, gdzie zamieszczane są materiały dedykowane nauczycielom oraz ich uczniom. To gotowe karty pracy przygotowane do konkretnych lektur, quizy i testy internetowe sprawdzające wiedzę z lektury oraz prezentacje multimedialne przybliżające uczniom tematy poruszane w trakcie pracy z książką.

Link do całej kolekcji materiałów: https://wakelet.com/@pedagogiczna

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji