Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Kolejne tytuły książek w naszej lekturotece

Zachęcamy do odwiedzania lekturoteki Biblioteki Pedagogicznej, gdzie zamieszczane są materiały dedykowane nauczycielom oraz ich uczniom. To gotowe karty pracy przygotowane do konkretnych lektur, quizy i testy internetowe sprawdzające wiedzę z lektury oraz prezentacje multimedialne przybliżające uczniom tematy poruszane w trakcie pracy z książką.

Link do całej kolekcji materiałów: https://wakelet.com/@pedagogiczna

Aktualności

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna

16 marca br. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym odbył  się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej, której organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. W zawodach wzięły udział Joanna

Więcej informacji