Biblioteka Pedagogiczna zakupi nowe książki ze środków NPRCZ 2.0

Biblioteka Pedagogiczna zakupi nowe książki ze środków NPRCZ 2.0

Miło nam poinformować, że Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. otrzymała wsparcie na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Na podstawie § 11 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” wsparcie finansowe w roku 2023 otrzyma 45 organów prowadzących: 59 szkół, 2 biblioteki pedagogiczne oraz 43 placówki wychowania przedszkolnego.

Już nie możemy się doczekać tych pięknych nowych książek.

Aktualności

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Wernisaż z nagrodami

Ponad 50 prac nadesłano na miejski konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”. W sobotę, 18 maja o godz. 12.00 podczas otwarcia wystawy w galerii „Na Mansardzie” laureaci

Więcej informacji