„Przedsiębiorczość na planszy” – bezpłatny pakiet dydaktyczny dla nauczycieli

„Przedsiębiorczość na planszy” – bezpłatny pakiet dydaktyczny dla nauczycieli

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej realizuje z Narodowym Bankiem Polskim projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem projektu jest zwiększenie potencjału metodycznego nauczycieli w zakresie nauczania przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i udostępnienie do szerokiego wykorzystania gry planszowej, konspektów lekcji oraz przewodnika metodycznego z zakresu działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: https://www.skef.pl/projekty/projekt-gra-na-start-edukacja-przedsiebiorcza-mlodziezy-z-wykorzystaniem-planszowej-gry-edukacyjnej/

Źródło: SKEF

Aktualności

Książka o legendarnych nauczycielach

Jakie pasje miał Piotr Franków? Jakim nauczycielem był Witold Karpyza? Co na jarmarkach kupowała Anna Makowska-Cieleń? O tym wszystkim przeczytasz w książce  „Galeria lubuskich pedagogów”

Więcej informacji