23 września, 2020

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Opublikowano: 23 czerwca 2020 r. godz. 11:09 Dokumenty sporządzono na dzień 31.12.2019 Załączniki: BILANS jednostki budżetowej [pobierz] Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]

Czytaj więcej »

Wspominano Piotra Frankowa

Spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie. Cała Czytelnia była wypełniona przyjaciółmi i współpracownikami Piotra Frankowa.  Nie zabrakło

Czytaj więcej »

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji