Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Łokietka 23
Gorzów Wielkopolski

tel. 95/721-61-10, 721-61-11
fax 95/721-61-12
wom@womgorz.edu.pl