2012/06/28 00:00
Lubuski Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych 2012
Finał Lubuskiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Muzycznych 2012 rozegrał się w murach Filharmonii Gorzowskiej 28 maja 2012 r.