2012/05/18 00:00
Programy nauczania zgodne z nową podstawą programową
ORE zaprasza do korzystania z programów, które zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym organizowanym w projekcie "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego".