2012/05/07 00:00
Czekamy na gazetki

Informujemy, że do 15 maja br. można przesyłać zgłoszenia na siódmą edycję Konkursu na najlepszą gazetkę szkolną województwa lubuskiego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: gazetki szkół podstawowych, gazetki gimnazjów i gazetki szkół ponadgimnazjalnych.
Zespoły redakcyjne, które chcą się przyłączyć do konkursu, powinny przesłać dwa numery gazetek szkolnych wydanych od września 2011 r. do maja 2012 r. Do czasopism należy dołączyć krótką informację na temat redakcji: nazwisko opiekuna, redaktora naczelnego, nakład gazetki, adres szkoły wraz z numerami telefonu.
Przy ocenie gazetek jury będzie zwracać uwagę na:
 
„lokalność” gazetki, czy porusza tematy bliskie uczniom,
warsztat dziennikarski: stosowanie różnych form dziennikarskiej wypowiedzi, dobór tytułów, kompozycję tekstów, samodzielność i pomysłowość autorów, 
szatę graficzną, dobór ilustracji do tekstów. 
Prace konkursowe należy przesłać na adres:
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
ul. Łokietka 23
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem „Konkurs na gazetkę szkolną”
Najlepsze gazetki zostaną nagrodzone. Szczegółowe informacje: 95/721-61-37