2020/12/02 00:00
Oferta edukacyjna Fundacji EdTech
Fundacji EdTech Poland zaprasza szkoły do zapoznania się z ofertą wsparcia szkół w zakresie ich modernizacji dot. kwestii wyposażenia w pomoce dydaktyczne jak również metodyki pracy z uczniami. Fundacja skupia się na promowaniu rozwoju technologicznego edukacji w celu dostosowywania metod nauczania do zmieniającego się świata.