2020/10/15 00:00
Zaproszenie do udziału w nieodpłatnym webinarium dla nauczycieli geografii województwa lubuskiego pt. "Geografia na mapach multimedialnych"
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Platforma MERIDIAN Prime zapraszają nauczycieli geografii, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubuskiego, do udziału w nieodpłatnym webinarium pt.: „Geografia z mapami multimedialnymi”.