2020/10/08 00:00
Projekt: Romowie w obliczu integracji - od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademickie Centrum Badań Euroregionlanych, Pracownia Mniejszości Narodowych i Pracownia Etnopedagogiki zaprasza nauczycieli do udziału w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt.: Romowie w obliczu integracji - od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji. Termin: Październik 2020r.