2020/09/11 00:00
Wakelet - narzędzie do promocji książek, działań, materiałów
Wakelet to program pozwalający na zbierane kolekcjonowanie i dzielenie się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej. Na początek kilka kolekcji na temat kierunków rozwoju polityki oświatowej. Na razie edukacja przyrodnicza dla szkół ponadpodstawowych.