2020/06/30 00:00
Szkoła oczami uczniów – podsumowanie ankiety
Prezentujemy wyniki badań przygotowanych przez dziennik elektroniczny VULCAN oraz poznański UAM dotyczących wizji szkoły widzianej oczami uczniów. Badanie przeprowadzono w trakcie pandemii.