2020/06/10 00:00
Bank dobrych praktyk ORE
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zachęca do zgłaszania przykładów dobrych praktyk z zakresu działalności szkół i placówek systemu oświaty oraz innych podmiotów w kształceniu na odległość, a także pracy zdalnej.