2020/05/15 00:00
KANGUR 2020 REALIZOWANY ONLINE!!!
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i dwukrotnym przełożeniem terminu konkursu Kangur 2020 Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu drogą internetową za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl. Czas rozwiązywania został wydłużony do 90 minut. Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zostanie on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z sześciu kategorii.