2020/05/13 00:00
Co ze szkołami do wakacji?
Od poniedziałku, 18 maja br. MEN uruchamia kolejny etap stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.