2020/05/10 00:00
Finisz programu czytelniczego „Czytanie na drugie śniadanie”
Dobiega końca roczny program czytelniczy „Czytanie na drugie śniadanie” realizowany w roku szkolnym 2019/2020. Tegoroczna edycja była skierowana do placówek z terenu całego województwa lubuskiego: przedszkoli, żłobków oraz dzieci klas 0 znajdujących się w Szkołach Podstawowych.