2020/05/11 00:00
Warsztaty on-line dla pedagogów i psychologów szkolnych „Prowadzenie wsparcia psychologicznego i interwencji w formie rozmowy telefonicznej”
W dniach 28 - 30 maja 2020 r. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny organizuje 12 godzinne warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych prowadzone przez Panią Aleksandrę Karasowską. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące specyfiki rozmowy telefonicznej jako formy psychologicznego wsparcia, rozumienia emocji osoby w kryzysie oraz możliwości reagowania na pojawiający się kryzys w rodzinie.