2020/05/03 00:00
Aplikacja TEAMS i Pakiet Office dla szkół - instrukcje dla nauczyciela i ucznia
Drodzy konsultanci, doradcy metodyczni i nauczyciele. Na potrzeby nauki zdalnej opracowano dwie instrukcje dotyczące korzystania z Pakietu Office dla szkół i aplikacji Teams.