2020/04/26 00:00
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.
Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.