2020/04/01 00:00
Informacje dyrektora CKE dot. próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnych
Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego.