2020/04/01 00:00
Informacje dyrektora CKE dot. próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnych

Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego.

Załączniki:

 

Informacje dyrektora CKE dot. próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnych zob. pod adresem: https://cke.gov.pl/informacje-o-egzaminach-probnych-osmoklasisty-i-maturalnym/