2020/03/24 00:00
Platforma EQURS. Jak uczyć zdalnie?
Platforma EQURS oferuje nauczycielom bezpłatny dostęp do kursów online, przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i matury. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.