2020/02/13 00:00
Konkurs Lubuskiego Kuratora Oświaty „Znaki pamięci o Sybirakach”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Znaki pamięci o Sybirakach”, organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest:

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy VI - VIII) i ponadpodstawowych z województwa lubuskiego.

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać pocztą na adres Organizatora:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem na przesyłce „KONKURS:  ZNAKI PAMIĘCI O SYBIRAKACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Zakończenie konkursu odbędzie się 15 czerwca 2020 roku.


Więcej informacji na stronie internetowej: ko-gorzow.edu.pl/konkurs-lubuskiego-kuratora-oswiaty-znaki-pamieci-o-sybirakach/ 

 

 

 

Źródło: KO w Gorzowie Wielkopolskim