2020/02/07 00:00
XXI. edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno - środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Rusza XXI. edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno - środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem: (R)EWOLUCJE ZIEMI.

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujacych kategoriach wiekowych:

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Półfinały rozegrane zostaną w obrębie poszczególnych regionów i przeprowadzone będą przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG - PIB) w Warszawie oraz placówki regionalne PIG-PIB: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski w Szczecinie. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XXI. EDYCJI KONKURSU.

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW dla uczestników z obszaru województw zachodniopomorskiego i lubuskiego

Więcej informacji w Komunikatach Konkursowych:

Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://konkurs.pgi.gov.pl/