2020/02/06 00:00
Szkoła wolna od używek – IV edycja konkursu Głównego Inspektora Sanitarnego
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.