2020/01/29 00:00
Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.