2020/01/24 00:00
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi II – poziom średniozaawansowany
Specjalistyczny kurs dla psychologów dziecięcych, pedagogów szkolnych i nauczycieli umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat terapii zaburzeń lękowych. Metody i techniki pochodzące z różnych nurtów psychoterapii zostaną zintegrowane w spójnym modelu pracy powiązanym ze studiami przypadków dzieci i młodzieży.