2020/03/04 00:00
Konkurs KANGUR 2020

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki

Informujemy, że 19 marca 2020 r. w regionie gorzowskim odbędzie się międzynarodowy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”, którego organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.

W regionie gorzowskim rolę organizatora pełni Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

Zadania konkursowe oraz termin realizacji są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Wspólny dla wszystkich krajów czas realizacji konkursu oraz te same zestawy zadań dla poszczególnych poziomów:

Żaczek

klasy 2 szkół podstawowych;

Maluch

klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

Beniamin

klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

Kadet

klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

Junior

klasy I liceów i techników, klasy I liceów 3-letnich i techników 4-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych;

Student

klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich.

podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą i celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej wśród uczniów wszystkich typów szkół. Dzień konkursu  - „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyk.
W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Rejestracja uczestników konkursu odbywa się wyłącznie elektronicznie. Jeśli konto szkoły nie zostało jeszcze utworzone (np. w poprzednich edycjach), to należy je założyć na stronie krajowego organizatora http://www.kangur-mat.pl.

Przed dokonaniem rejestracji proszę zapoznać się z instrukcją oraz ogólnopolskim regulaminem konkursu

Zainteresowanych plakatem kolejnej edycji konkursu „Kangur Matematyczny 2020” (format A4) informujemy, że można go pobrać na stronie https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/plakat2020.pdf

Każdy uczestnik otrzyma układankę logiczną w postaci czteroelementowego tangramu.
Liczymy na duże zainteresowanie konkursem. Mamy nadzieję, że „Dzień Kangura” urośnie do rangi ogólnopolskiego „Dnia Matematyki” i będzie prawdziwym matematycznym świętem.