2019/12/08 00:00
Konferencja prezentująca grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”

Zapraszamy na konferencję prezentującą grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”, zorganizowaną w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Niepodległa na lata 2017–2021”, która odbędzie się 16 i 17 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28.

Na spotkanie zapraszamy kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli historii, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawców klas, nauczycieli świetlicy, nauczycieli zainteresowanych edukacją historyczną.

Celem konferencji jest przedstawienie i upowszechnienie narzędzia edukacyjnego jakim jest gra historyczna, którą można wykorzystać w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych.

Ramowy program konferencji

Szczegółowy program konferencji (pdf. 595 KB)

Na każdy dzień konferencji rejestrują się Państwo oddzielnie.

Rejestracja na I dzień konferencji (16 grudnia)

Rejestracja na II dzień konferencji (17 grudnia)

Zapraszamy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji nie pokrywa kosztów dojazdu i nie zapewnia noclegu.

 

Źródło: ORE