2019/12/05 00:00
XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. W roku szkolnym 2019/2020 będzie organizowana XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”.

Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.

Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty ósmy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Matematyka Bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych.

„Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas liceów lub technikum.

Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XXXI MK "MBG" Senior edycja (2019/2020)

1.     Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku

2.     Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2020 roku

3.     Finał: 27 lutego 2020 roku, godzina 10:00-11:30

Terminarz MK "MBG" Junior edycja (2019/2020)

1.     Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku

2.     Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2020 roku

3.     Finał: 5 marca 2020 roku, godzina 10:00-10:50

maj – czerwiec: wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu w regionach.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie www.mbg.uz.zgora.pl/oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.

Finał Konkursu odbywa się w lutym lub w marcu w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą się uczestnicy konkursu.

Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów, (Junior 8 lub 9), (Senior 10 lub 13 zadań), z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.mbg.uz.zgora.pl/

 

Źródło: www.mbg.uz.zgora.pl/