2019/10/21 00:00
Projekt: „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim”
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, jako jeden z parterów, rozpoczął realizację projektu: „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.