2019/11/13 00:00
Szkolenie „Nauczanie języka polskiego jako drugiego”
Zapraszamy nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/obcego na szkolenie „Nauczanie języka polskiego jako drugiego”. Szkolenie odbędzie się w dniach 13–15.12.2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.