2019/10/28 00:00
Komunikat dla Dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przypomina, że działaniem koniecznym, poprzedzającym przekazanie danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty do OKE w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO) jest grupowe zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu.