2019/10/26 00:00
Publikacja „Prawne aspekty organizacji kształcenia ucznia zdolnego”
Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją ORE „Prawne aspekty organizacji kształcenia ucznia zdolnego”. Przedmiotem pracy jest problematyka prawna dotycząca kształcenia i wychowania uczniów szczególnie uzdolnionych.