2019/10/23 00:00
Quizy dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że rozpoczyna cykl quizów, których celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie oceniania zadań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.