2019/10/09 00:00
Nowa publikacja ORE „Efektywna obserwacja nauczycielska w przedszkolu w świetle diagnozy funkcjonalnej”
Publikacja skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej, psychologów i pedagogów zainteresowanych diagnozą funkcjonalną dziecka.