2019/10/26 00:00
Konkurs „Fantastyczny świat w literaturze”

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Fantastyczny świat w literaturze”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gorzowa Wielkopolskiego, którzy chcą wykonać prace o tematyce związanej z wątkami fantastycznymi zawartymi w utworach literackich. Inspirację prac  stanowić mogą zarówno  lektury szkolne, jak i własne wybory czytelnicze.

Prace wraz z kartą zgłoszenia (zał. nr 1) i oświadczeniem (zał. nr 2) można dostarczyć pocztą lub osobiście do 30 listopada 2019 r., na adres:

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Łokietka 23
z dopiskiem: Fantastyczny świat w literaturze

Więcej informacji na temat Konkursu w Regulaminie.

Załączniki do pobrania: