2019/09/18 00:00
Szkolenie „Jak uczyć o energii jądrowej”
Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Wydział Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma szkoleniowa „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszają nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energii jądrowej.