2019/09/17 00:00
Nowa publikacja „Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna”
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i inne osoby pracujące w placówkach oświatowych, a także rodziców do zapoznania się z najnowszym opracowaniem ORE „Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna”.