2019/08/30 00:00
Wojewódzka Konferencja Metodyczna z warsztatami „Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu w oparciu o wybrane nurty pedagogiczne”
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „RAZEM” z Gorzowa Wlkp., Polskim Stowarzyszeniem „Dalton” z Ostrowca Świętokrzyskiego i Froebel.pl serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli przedszkoli/ szkół z oddziałami przedszkolnymi oraz innych zainteresowanych na lubuską konferencję metodyczną w z warsztatami.