2019/06/26 00:00
Publikacja pt. „Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych”
Zachęcamy doradców metodycznych i pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli do zapoznania się z koncepcją 20-godzinnego szkolenia dla polonistów uczących w szkołach podstawowych pt. „Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych”.