2019/07/07 00:00
Konferencje metodyczne - sierpień 2019

 

NAUCZYCIELE * WYCHOWAWCY * PEDAGODZY * PSYCHOLODZY SZKOLNI * WYCHOWAWCY INTERNATÓW i ŚWIETLIC SZKOLNYCH * PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH * BIBLIOTEKARZE SZKOLNI * DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWI


Zapraszamy Państwa na konferencje przedmiotowo-metodyczne, które odbędą się w dniach 23, 26, 27, 28, 29 sierpnia i 5 września 2019 r. 

zgodnie z harmonogramem (zob. zał.)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.  

Rejestracja na 2019: [LINK]